Saturday

Lycaena ottomanus / Osmanlıateşi


© Murat Kurtel , 16.04.2016 , Muğla

INSECTA , LEPIDOPTERA , LYCAENIDAE
Bilimsel Adı : ottomanus
Türkçe Adı : Osmanlıateşi
İngilizce Adı : Grecian Copper
Yayılma Alanı : (Önceki Kayıtlara Göre)
Grafik : AdaMerOs Kelebek Türkiye

Konukçu Bitkiler : Rumex acetosella, Polygonum aviculare,
Habitat : Orman içi, Yol kenarları, Su kenarları, Çayırlar, Makilikler
Uçuş Zamanı : flight time
Grafik : lepidoptera.eu - Avrupa'nın kelebekleri

Bu tür hakkında daha fazla bilgi için :

adameros --- kelebek-türk --- trakel

lepidoptera.eu --- lepiforum.de --- leps.it